6 knelpunten bij preventie tanderosie

Wat zijn de succesfactoren en knelpunten bij de preventie van tanderosie bij kinderen?

Kelsey Picauly (vierde jaars student Voeding en Diëtetiek) deed voor haar afstudeerscriptie onderzoek naar de preventie van tanderosie bij kinderen (screening, diagnose, voedingsanamnese, voorlichting en adviezen) Zij interviewde hiervoor mondzorgverleners in een  aantal tandarts / mondzorgpraktijken.

Hieronder beschrijft zij de belangrijkste knelpunten genoemd door mondzorgverleners en geeft zij mogelijke oplossingen. De oplossingen zijn mede gebaseerd op de door de mondzorgverleners genoemde succesfactoren.

Knelpunt 1: Focus op tanderosie onvoldoende in de mondzorgpraktijk.

Oplossing: Het implementeren van primaire en secundaire preventie van tanderosie bij kinderen in de mondzorgpraktijk door middel van een vaste screening bij elk consult. Hierbij is het van belang dat de screening en diagnose volgens vastgestelde criteria worden uitgevoerd (bijvoorbeeld met de module uit de Informed-app).

Voor de voorlichting aan kinderen is materiaal nodig dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Foto’s van tanderosie kunnen een bijdrage leveren aan de bewustwording over dit probleem.

 

Knelpunt 2: Focus onvoldoende bij consultatiebureaus en scholen.

Oplossing: Het geven van voorlichting over voeding in relatie tot mondgezondheid als vast onderdeel van het consult bij het consultatiebureau. Daarnaast dient in lessen over voeding de invloed op mondgezondheid behandelt te worden.

 

Knelpunt 3: Het onderwerp Voeding en mondgezondheid is onderbelicht bij de  tandheelkunde / mondzorg-opleidingen en opleiding tot diëtist.

Oplossing: Aandacht voor het onderwerp voeding en mondgezondheid in de opleidingen. Werk aan de winkel voor alle opleidingsmanagers 😉

 

Knelpunt 4: In de mondzorgpraktijken wordt de voeding van de cliënt onvoldoende achterhaald, waardoor er onderrapportage optreedt en er geen gerichte behandeling kan plaatsvinden.

Oplossing:Vraag de voeding preventief uit dus niet alleen bij zichtbare slijtage en zet eventueel de diëtist in. Een voedingsvragenlijst (zoals in de informed-app) is hiervoor geschikt. Het voedingsdagboek kan ook worden ingezet indien slijtage al zichtbaar is. Dit geeft zowel de professional als de cliënt inzicht in het voedingspatroon. Bij het achterhalen van de voeding is van belang dat het consumptiegedrag (manier en frequentie van eten en drinken) wordt nagevraagd en dat er goed wordt doorgevraagd bij onduidelijkheden.

 

Knelpunt 5: Er wordt geen gebruik gemaakt van preventie-methoden tijdens mondzorgconsulten.

Oplossing: Stage of Change Model in combinatie met Motivational Interviewing dragen bij aan een succesvolle gedragsverandering van de cliënt. Dit model wordt in de praktijk niet vaak toegepast, maar de Informed-app kan helpen dit eenvoudig in te zetten. Bij geen verbetering is het zinvol de cliënt door te verwijzen naar de diëtist voor de verdere aanpak op gebied van voeding en gedrag.

Knelpunt 6: De motivatie, het voedingspatroon en de onwetendheid bij zowel ouder als kind.

Oplossing: Ouders en kinderen voorlichten over de risicofactoren van tanderosie en hierbij het belang aangeven van preventief handelen. Maak tijdens de voorlichting gebruik van plaatjes met tanderosie om een schikreactie te creëren en betrek de ouders erbij. In geval van een zeer erosief voedingspatroon en achteruitgang van de mondgezondheid kan de diëtist de behandeling op gebied van gedrag en voeding van de mondzorgverleners overnemen.

Voor achtergrondinformatie en verdere onderbouwing wil ik verwijzen naar het uitgevoerde onderzoek: “Tanderosie: inventarisatie van knelpunten en succesfactoren betreffende de preventieactiviteiten” door K. Picauly, 4dejaars student Voeding en Diëtetiek, 2016.

Image: voedingspiramide

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?