Aan de slag met rapport mondzorg NPCF

 

Neemt u genoegen met een 8?

In juni 2016 kwam het rapport mondzorg van de NPCF uit. Het rapport bevat de conclusies van de Meldactie Mondzorg die is uitgevoerd onder ruim 9.000 cliënten.De waardering voor de kwaliteit van de Nederlandse mondzorg is bijzonder hoog, zo blijkt uit dit onderzoek. Cliënten geven hun tandarts en mondhygiënist gemiddeld een 8. Maar er zijn ook een aantal verbeterpunten die naar voren komen.

 

Wij hebben goed nieuws!

Veranderingen in de praktijk hebben vaak consequenties voor de bestaande werkwijze en routines. Veel behandelaren zien hier tegen op. Heeft u alle verbeterpunten in uw praktijk al doorgevoerd, dan hoeft u niet verder te lezen, maar anders hebben wij goed nieuws:

De Informed-app  is klaar om u als mondzorgverlener hierbij te faciliteren.

 

10% van de deelnemers die de afgelopen twee jaar bij tandarts of mondhygiënist is geweest weet niet door wie hij of zij werd geholpen (tandarts, mondhygiënist, preventieconsulent, etc.). 

Met de informed-app maakt de behandelaar tijdens het consult een snel behandelverslag, dat hij meegeeft aan de cliënt, waarbij de behandelaar kan aangeven wat zijn professie is.

Er is verbetering noodzakelijk als het gaat om het verstrekken van informatie: Informatie over voor en nadelen van een alternatieve behandeling, over alternatieven voor de voorgestelde behandeling of informatie over materiaal en techniekkosten is volgens de deelnemers het minst vaak op tijd verstrekt, namelijk resp. 25%, 28% en 38% van de deelnemers gaf dit aan. 

In de informed-app is het mogelijk om de cliënt te voorzien van digitale folders over verschillende behandelingen, maar ook kan je in de jaarlijkse bespreking ook de zorgwensen van je cliënt vast leggen. Wij willen de cliënt voordat problemen ontstaan graag laten nadenken over de toekomst van het gebit, het resultaat van goede mondhygiëne en gevolgen. Uiteindelijk kiest een cliënt welk traject hij wenst in te gaan. ( dit kan natuurlijk altijd bijgesteld worden).

3.

De rekening werd over het algemeen als duidelijk ervaren. Wanneer de rekening niet duidelijk was, kwam dat vooral door de gebruikte codes (66%), omschrijving van de behandeling (50%) of de materiaal / en techniekkosten (40%).  Van de deelnemers die geen rekening hebben gekregen, gaf 23% aan dat ze die wel graag hadden willen krijgen en 77% niet. De interesse van deelnemers aan het onderzoek in de kosten lijkt dus relatief te beperkt te zijn. 

Door de cliënt parallel aan de rekening een behandelverslag mee te geven: korte uitleg van wat er is gedaan, is het probleem van de codes, eenvoudig opgelost. Het voordeel van het behandelverslag in de informed-app is dat het in behandeltijd gemaakt kan worden. 

4.

Informatie over een behandeling (8%). Kiezen van een behandeling Deelnemers konden over het maken van keuzes voor een behandeling aangeven of een bepaalde stelling in hun geval wel of niet van toepassing was. De stellingen die het meeste van toepassing zijn: o Ik vind dat mijn tandarts / mondhygiënist mij voldoende heeft betrokken bij het besluit mij te behandelen (86%); o In ben tevreden over hoe het traject rondom mijn behandeling is verlopen (86%); o In vind dat ik van mijn tandarts voldoende informatie heb gekregen (83%). Toch gaf 15% aan dat de stelling “Ik krijg van mijn tandarts / mondhygiënist geen kans om vragen te stellen” op hen van toepassing was. Bovendien gaf 40% van de deelnemers aan dat de stelling “Ik kreeg tijd om thuis over de behandeling na te denken” op hen van toepassing was.

Voor ieder consult doorloopt een cliënt een standaard anamnese, deze kan met of zonder behandelaar worden ingevuld. Hiermee krijgt de cliënt de tijd om zich voor te bereiden op het consult en de gelegenheid om aan te geven of hij vragen heeft. Over de behandeling, naar aanleiding van vorige behandeling etc.

5.

Overstappen 12% van de deelnemers is de afgelopen 2 jaar van tandarts/mondhygiënist overgestapt. De belangrijkste reden om over te stappen is ontevredenheid met de tandarts of mondhygiënist (28%). Daarna volgen pensioen of stoppen met de praktijk en verhuizen van de praktijk/behandelaar (een kleine 28%) en 16% van de deelnemers gaf aan dat het overstappen vanwege een verhuizing van henzelf gebeurde. Bij vertrek bij de huidige tandarts / mondhygiënist gaf 62% aan dat hun gebit in orde was en 38% dat zij een of meerdere problemen hadden aan hun mond / gebit. Van de groep deelnemers die aangaf dat hun Rapport ‘Mondzorg’ Patiëntenfederatie NPCF 2016 60 gebit in orde was, bleek bij de nieuwe tandarts / mondhygiënist in 18% van de gevallen dat er toch een slechte staat of achterstallig onderhoud was. Bij de groep die aangaf al problemen te hebben, bleek in bijna 1 op de 3 gevallen bij de nieuwe tandarts / mondhygiënist dat het gebit tóch in orde was.

Met de informed-app maakt de behandelaar een heel eenvoudig verslag van de PMO (periodiek mondonderzoek) Het voordeel hiervan is dat de behandelaar niet kan zeggen: het ziet er goed uit, maar dat hij per onderdeel, harde weefsels, zachte weefsels, parodontium etc kan aantikken wat de bevindingen zijn. De client weet dus wat de behandelaar allemaal heeft gecontroleerd en ook wat hij heeft gevonden. De cliënt wordt hierdoor ook zelf meer betrokken. Als een vervolgconsult de status aanzienlijk slechter is kan hij/zij de verslagen met elkaar vergelijken

De informed-app bevat ook een risico-screening, hiermee beoordeelt de behandelaar hoe groot het risico is op bepaalde aandoening of verlies van implantaat met de huidige risico-factoren die de cliënt heeft. De risico-screening geeft de cliënt inzicht in de risico’s met als belangrijk voordeel dat de behandelaar ook geen behandelingen kan voorstellen (zoals implantaat) als uit de risico-screening blijkt dat dit niet wenselijk is. Nu moet de client de behandelaar maar geloven op zijn of haar blauwe ogen

Moment van informatievoorziening: informatie over de noodzaak van de behandeling en over welke behandeling wordt voorgesteld wordt vaak vooraf gegeven (68% resp. 64%), terwijl informatie over de voor- en nadelen en over alternatieven voor de voorgestelde behandeling slechts aan 21% resp. 25% vooraf is gegeven. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit uiteraard niet voor alle behandelingen mogelijk zou zijn geweest. Informatie over de kosten van de behandeling of de te gebruiken materialen tijdens de behandeling wordt niet altijd vooraf gegeven. Respectievelijk 50% en 53% van de deelnemers gaf aan deze informatie pas tijdens- of na de behandeling te hebben ontvangen, of zelfs helemaal niet te hebben gekregen.

Deelnemers is gevraagd of zij informatie hebben gemist. 40% van de deelnemers die bij een tandarts of mondhygiënist zijn geweest geeft aan informatie te hebben gemist. Dat gaat dan in meerderheid over de kosten van de behandeling (64%), alternatieven voor de voorgestelde behandeling (31%), over de voor- en nadelen van de behandeling (23%) en de materiaal-/techniekkosten (23%). Informatie over kosten Het onderwerp informatie over de kosten van de behandeling is verder onderzocht. 

Momenteel zijn wij bezig de informed-consents per behandeling vorm te geven. Hierin zijn ook de voor-en nadelen van de behandeling verwerkt. Wij zouden graag uw inzichten hierin verwerken. Ik heb onderaan de mail een behoorlijke lijst met overwegingen, waarbij wij graag de kant van de patient ook zouden willen belichten en graag uw advies, kennis en informatie mee zouden willen nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?