De sociale anamnese

We benaderen onze cliënten allemaal op onze eigen manier.
Als je een cliënt voor de eerste keer in de praktijk ziet begin je vragen te stellen,  maar je doet ook inschattingen, aan de hand van iemands voorkomen. Je schat in uit wat voor een milieu iemand komt. Waar uit je afleidt hoe je jouw cliënt het beste kan benaderen. Maar dit gaat niet altijd goed. Is die thuismoeder met dat vlekkerig shirt niet gewoon een universitair geschoolde econoom? Volgens mij vaker dan we willen toegeven.

Deze inschattingen worden beïnvloed door bias. Een onbewuste houding die we hebben ten opzichte van religie, afkomst, etniciteit, geaardheid, voorkomen, leeftijd, rijkdom en meer. Ze beïnvloeden veel keuzes in ons dagelijks leven en omdat bias werkt als een reflex, zijn ze lastig voor onszelf te herkennen.

Het lukraak inschatten van omstandigheden en het op basis van een gevoel adviezen vergroten de kans op bias. Bias staat opbjectieve interpretatie in de weg. Toch voelen veel mondzorgprofessionals schroom bij het uitvragen van een sociale anamnese. Maar zonder kan echt niet! De sociale anamnese helpt je niet alleen bij het verkleinen van bias. We vragen ons ook af hoe je preventieve adviezen kan geven als je niet weet welke sport iemand doet, wat het opleidingsniveau is en hoe de thuissituatie is?

Onlangs vertelde een collega-diëtiste dat een mondzorgverlener i.o. haar ging uitleggen wat koolhydraten zijn en waar suikers inzitten.
Echt serieus genomen voelde zij zich niet… En dat terwijl dit eenvoudig te voorkomen was geweest met een gestructureerde sociale anamnese.

De sociale anamnese heb je nodig om:

  • Bias te verkleinen en bij jezelf te herkennen.
  • Een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die jouw cliënt loopt met betrekking tot het gebit (risico op cariës, peri-implantitis etc.).
  • De juiste voorlichtingsmaterialen mee te geven op het juiste lees en interesse niveau. Op basis hiervan kan je inschatten of je filmpjes, folders op B1 niveau of een boek kan adviseren.
  • De sociale anamnese helpt je ook bij het uitvragen van de motivatie en barrières bij gedragsverandering.

Kijk voor meer informatie over onze Informed-App anamneses HIER

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?