Voorkom bias met de sociale anamnese

We benaderen onze cliënten allemaal op onze eigen manier

Als je een cliënt voor de eerste keer in de praktijk ziet begin je vragen te stellen en doe je inschattingen, aan de hand van iemands voorkomen. Je schat in uit wat voor een milieu iemand komt. Waar uit je afleidt hoe je jouw cliënt het beste kan benaderen. Maar dit gaat niet altijd goed. Is die thuismoeder met dat vlekkerig t-shirt niet gewoon een universitair geschoolde econoom? Volgens mij vaker dan we willen toegeven.

 

Op basis van welke gedachten maak jij een inschatting?

Bias

Deze inschattingen worden beïnvloed door bias. Een onbewuste houding die we hebben ten opzichte van religie, afkomst, etniciteit, geaardheid, voorkomen, leeftijd, rijkdom en meer sociale kenmerken. Ze beïnvloeden veel keuzes in ons dagelijks leven. Omdat bias werkt als een reflex, zijn ze lastig voor onszelf te herkennen.

Het lukraak inschatten van omstandigheden vergroten de kans op bias. Bias staat objectieve interpretatie in de weg.De sociale anamnese helpt je bij het verkleinen van bias. Toch voelen veel mondzorg-professionals schroom bij het uitvragen van een sociale anamnese.  Maar met een gestructureerde sociale anamnese gaat dat heel natuurlijk en valt het ‘mag ik dat wel vragen gevoel”, helemaal weg.

En laten we eerlijk zijn, zonder goede sociale anamnese kan je toch echt niet meer in 2018! Daarnaast is het veel gemakkelijker adviezen geven als je weet welke sport iemand doet, wat het opleidingsniveau is en de hoe de thuissituatie is.

 

Weet wie je voor je hebt.

Onlangs vertelde een collega-diëtiste dat een mondzorgverlener i.o. haar ging uitleggen wat koolhydraten zijn en waar suikers inzitten.
Echt serieus genomen voelde zij zich niet… En dat terwijl dit eenvoudig te voorkomen was geweest met een gestructureerde sociale anamnese.

 

Redenen om een sociale anamnese af te nemen bij elke cliënt

De sociale anamnese heb je nodig om:

  • Bias te verkleinen en bij jezelf te herkennen.
  • Een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die jouw cliënt loopt met betrekking tot het gebit (risico op cariës, peri-implantitis etc.).
  • De juiste voorlichtingsmaterialen mee te geven op het juiste lees en interesse niveau. Op basis hiervan kan je inschatten of je filmpjes, folders op B1 niveau of een boek kan adviseren.
  • De sociale anamnese helpt je ook bij het uitvragen van de motivatie en barrières bij gedragsverandering.

 

Kijk voor meer informatie over onze Informed-App anamneses HIER