Hoe ziet een goede intake eruit?

Deze blog is afgestemd op het mondzorgconsult, maar is zeker het lezen waard voor iedere andere zorgprofessional.

Je hebt voor een goede behandeling eigenlijk een totaaloverzicht nodig, waardoor  je het (voedings-en) mondzorg advies veel beter afstemmen op de cliënt. In de praktijk is tijd een factor die veel zorgverleners ervan weerhoudt een complete intake af te nemen. Een complete intake neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Zowel het uitvragen als administreren kost tijd.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit sneller kan (buiten consult tijd) en hoe sla ik de informatie met een druk op de knop op?

Dat is wat Tiffany Claus dacht toen ze begon aan de ontwikkeling van de Informed-App applicatie. Samen met Louise Witteman ontwikkelde ze de informed-app op basis van klinische ervaring en de geldende (praktijk)richtlijnen en consensus.

Risico-analyse

Je hebt best veel informatie nodig om met je cliënt aan de slag te gaan. Om aan de slag te gaan met de klacht moet je de factoren die dit beïnvloeden in kaart brengen. Zo kan je prioriteiten stellen binnen de behandeling en hoofdproblemen aan de kaak stellen. Ook voor een risicoanalyse wil je namelijk alle risicofactoren in kaart brengen. Dat kan niet zonder de juiste informatie. Je hoeft niet alle anamneses tijdens het eerste consult af te nemen. Dat kan ook verdeeld over een aantal consulten, maar om bijvoorbeeld een risicoanalyse te doen heb je al 5 anamneses nodig:

  1. De sociale anamnese
  2. De medische anamnese
  3. De preventieve voedingsanamnese
  4. De zelfzorg-anamnese
  5. Leefgewoonte anamnese.

 

Niet meer op papier

Toen ik zelf nog praktijk had stuurde ik al mijn klanten vooraf een brief met uitgebreide vragenlijst. Mensen waren op die manier al geïnformeerd. In de brief stond ook dat ze niet hoefde in te vullen wat ze niet wilden. Ik begrijp dat het best gek is om veel informatie te geven aan iemand die je niet kent. Toch was de informatie die ik aan het begin van een behandeling kreeg voor mij van onschatbare waarde. Niet alleen ik kreeg veel inzicht in klachten die anders niet ter sprake waren gekomen, ook patiënten gingen nadenken…..waarom wil ze dat weten? Hoe beïnvloedt dat mijn klacht? Nu is pen, papier en een scanner niet meer nodig. Met de informed-app kan je de vragenlijst (gedeeltelijk) digitaal laten afnemen in de wachtkamer.

 

Ook bij de topklinische ziekenhuizen van de wereld, zoals Stanford krijg je de anamnese lijsten thuis gestuurd. Dat dit nog per post gaat is wel wat ouderwets.

Een zee van informatie, een kwartiertje van iemands tijd.

Vraag je client iets eerder te komen om de volgende vragenlijsten in te vullen (en de informed consent te ondertekenen).

De sociale anamnese 

Dagbesteding, hobby’s en opleidingsniveau helpen je een beeld te vormen van sociale omgeving en dagindeling. Heeft de cliënt een hobby of werk dat het gebit kan aantasten? Zijn de ouders van het kind gescheiden? Bij wie is de patiënt dagelijks?

Medische informatie

Deze vragenlijst bevat de ASA-checklist, aangevuld met vragen over aandoeningen die een risico vormen voor de mondgezondheid zoals eetstoornissen, syndroom van Sjögren en reflux oesofagitis.

Zelfzorg

Hoe reinigt een cliënt thuis zijn gebit? Deze uitgebreide informatie geeft je een goed inzicht in hoe hij dit doet. Je kan de lijst ook gebruiken om te evalueren of je behandeling aanslaat.

De preventieve voedingsanamnese

De (preventieve) voedingsanamnese geeft je inzicht in risicogedragingen: de hoeveelheid suiker en zuur, de kwaliteit van de voeding en de frequentie van de maaltijden en het risico op ondergewicht. Dit geeft je een eerste indruk, of als je de uitgebreide anamnese afneemt een duidelijke indruk van de voeding en de invloed op het gebit. De sociale anamnese geeft je inzicht in waar de cliënt eet.

Leefgewoonten

De vragenlijst leefgewoonten geeft je inzicht in het gebruik van drugs, alcohol, rookgewoonte en beweging. Hoe vaak gebruikt jouw cliënt partydrugs? Hoeveel alcoholconsumpties gebruikt hij of zij gemiddeld per week. En beweegt jouw cliënt voldoende?

 

Om het traject van gedragsverandering in te gaan kunnen de volgende anamneses van toepassing zijn.

Stressniveau

Preventie betekent vaak dingen aanpassen in je leefgewoonten. Maar op sommige momenten in je leven is dit lastiger, namelijk als er veel stressvolle gebeurtenissen zijn. Ook kan het inzicht geven in verergering van parodontitis of verklaren waarom klachten lijken te chronificeren. Maar een heftige gebeurtenis kan ook om uitstel van gedragsverandering vragen, omdat iemand andere prioriteiten heeft.

Zorg-richting

Wat wil jouw cliënt met zijn gezondheid? Heeft hij dezelfde ideeën over de toekomst van zijn gebit als jij? Met de vragenlijst zorgrichting krijg je eenvoudig inzicht in de wensen van de cliënt. Op deze manier kan je doelen stellen compliant met de wensen van de cliënt.

Algemene klachten

Veel mensen komen maar 2 x per jaar bij de mondzorgverlener. Niet alle klachten hoeven op dat moment zichtbaar te zijn. Met deze vragenlijst vraag je klachten uit zoals aften, koortslip, brandend gevoel in de mond, maar ook vind je hier de vragenlijst droge mond.

Motivatie

Motivational interviewing is een belangrijk onderdeel van de therapie, waarbij je je cliënt helpt zijn motivatie te vinden. Deze vragen loop je samen door met je cliënt tijdens het consult. Met de vragenlijst loop je eenvoudig door de stappen heen (en staat alles gelijk netjes genoteerd).

 

Met een complete intake wordt de behandeling veiliger (de kans dat je iets vergeet uit te vragen is kleiner, effectiever (je weet meer over de cliënt en kan daardoor de behandeling beter afstemmen) en leuker (je gaat verbanden zien die mogelijk tot nu toe aan je voorbij zijn gegaan).

 

Kies wat past bij deze tijd!

Het afnemen van de vragenlijsten vooraf aan het consult heeft veel voordelen. Lees je voor het consult kort in en houd de ingevulde informatie erbij als je met de cliënt in gesprek gaat.

Hieronder kun je zien hoe Tiffany zelf met de applicaties in de praktijk omgaat