Problemen in de mond schakel de diëtist in!

Preventieve voedingsanamnese

Voeding speelt een hele belangrijke rol bij de preventie van (mond)gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten standaard een preventieve voedingsanamnese gaan afnemen bij hun cliënten, om zo een volledige risico-inschatting te kunnen maken! Een voedingsanamnese neem je NIET alleen af als je al cariës ziet! Dat is veel te laat. Dat is geen preventie!

Met het afnemen van de preventieve voedingsanamnese krijg je inzicht in de voeding en daarmee ook in de gezondheid van de cliënt. Met de preventieve voedingsanamnese vraag je naar de risico’s voor ondervoeding, eetstoornissen, kwantiteit en frequentie van de inname van suiker, voedingszuren en groente en fruit.

Pilot UMCG

Als je meer inzicht wenst in de voedingsinname kan je ook een uitgebreide voedingsanamnese uitvragen bij cariës, tanderosie en parodontitis. Uit de pilot die wij deden met studenten van het UMCG bleek dat het interpreteren van de anamnese bij parodontitis lastig was. Samenwerken met een diëtist is dan een pré is. De diëtist kan de anamnese beoordelen.

Reden om te verwijzen naar diëtist

Zowel aanwijzingen uit de voedingsanamnese als de medische anamnese kunnen aanleiding geven om te verwijzen naar de diëtist:

Parodontitis

Omdat onevenwichtige voeding, diabetes mellitus en overgewicht ongunstig zijn voor de conditie van het parodontium.

Tanderosie

Indien de voeding veel zuur bevat, de client last heeft van een eetstoornis of bij reflux oesopfagitis. Het maagzuur dat terugloopt in de mond kan tanderosie veroorzaken, vooral als dit frequent voorkomt. Bij overgewicht is de opwaartse druk vanuit de buik (door toename van buikvet) hoger, waardoor zuur makkelijker de slokdarm en mondholte in kan lopen. Daarnaast is de kans dat een middenrifsbreukje ontstaat ook groter. Bij een middenrifsbreuk ligt een klein deel van de maag boven het middenrif in plaats van eronder, waardoor ook reflux kan ontstaat. Om voortschrijdende tanderosie te voorkomen zal bij cliënten met reflux oesofagitis en overgewicht het energiebeperkt dieet een belangrijk onderdeel zijn van de behandeling. Ook bepaalde voedingsmiddelen kunnen de opwaartse druk in de maag verhogen, waardoor reflux klachten kunnen ontstaan.

Cariës

Stuur je cliënt door naar de diëtist als het Basis -en  Aanvullend advies bij cariës (Ivoren Kruis) onvoldoende resultaat opleveren, of als er aanleiding is naar aanleiding van de voedingsanamnese.

Monddroogte, smaak-en reukproblemen

Monddroogte kan kauw-en slikproblemen en ondergewicht tot gevolg hebben. De diëtist geeft adviezen die het eten eenvoudiger maken, de kans op verslikken doen verkleinen en de voedingstoestand optimaliseren. Bij monddroogte doen cliënten vaak onbewust aanpassingen in de voeding, waardoor de voeding minder volwaardig wordt. Een belangrijk aandachtspunt in dit geval is het vezelgehalte. Tekort aan vezels kan weer leiden tot darmklachten bijvoorbeeld. Bij smaak-en reukproblemen zal de diëtist de cliënt leren te wennen aan nieuwe smaken en zal zij de cliënt voedingsadviezen geven die helpen ondervoeding te voorkomen.

 

Zelf advies geven kan ook, maar niet altijd!

Als je voeding als vak verstaat is het natuurlijk prima om zelf voedingsadviezen te geven. Het is wel aan te raden door te verwijzen naar een diëtist in de volgende gevallen:

  • Als er sprake is van een gecompliceerd voedingsadvies bij co-morbiditeit en er met diverse factoren rekening gehouden moet worden.
  • Als er aanvullend onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld voedselovergevoeligheid of voedingsdeficiënties.
  • Als je onvoldoende resultaat bereikt met de voedingsadviezen die je hebt gegeven.

Klik op de link als je aan de slag wilt met de voedingsanamnese of als je graag meer kennis wilt over voeding.