Kan jouw cliënt de risico’s inschatten?

Er wordt van steeds meer mensen verwacht dat zij zelf keuzes maken over hun gezondheid, behandeling en zorg. Maar er is een groep voor wie dit niet zo eenvoudig is. Deze groep heeft sturing nodig, welke een (para)medici kan geven.

Ik ben een voorstander van zelfregie, maar het is niet iets wat voor iedereen natuurlijk komt. Ruim een kwart van de Nederlanders (29%) heeft moeite met het begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid en ziekte. Dit zijn de mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

Uit het onderzoek dat gepubliceerd is in het British Journal of Health Psychology  blijk dat een deel van de Nederlanders het risico dat ze lopen op diabetes, nierschade of hart- en vaatziekten NIET goed kunnen in schatten. Risico’s van 30 of 40% vinden mensen wel meevallen, terwijl experts bij dit soort risico’s meteen aan de bel trekken.

Damman, een van de onderzoekers, geeft in een online interview aan: “Het is belangrijk dat ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in staat worden gesteld om geïnformeerde keuzes over gezondheid en zorg te maken, vooral omdat zij al relatief ongezond zijn en minder gebruikmaken van voorzieningen in de gezondheidszorg.

Rol voor de zorgverlener

Ik denk dat dit hier bij uitstek een rol is weggelegd voor (para)medici. Zij kunnen mensen helpen (digitale) informatie te duiden.  Waarbij de zorgverlener de wensen, mogelijkheden en barrières die de cliënt ervaart, inventariseert. En kennis toetst. Goede preventieve zorgverleners stimuleren cliënten en weten weerstand om te zetten in verandering.

Een manier om dit te doen is om de gezondheid van een persoon in een breder perspectief te zetten. Een hoog of laag bloedsuiker zegt een cliënt niet zoveel, maar langer van zijn kleinkinderen genieten waarschijnlijk wel. Dit kan ervoor zorgen dat de cliënt de voordelen van de gedragsverandering ziet, niet voor zijn gezondheid, maar voor een betere kwaliteit van leven.


Toen ik over bovenstaand onderzoek las moest ik meteen denken aan de mogelijkheden die de informed-app biedt om mensen te informeren over de tandheelkundige behandeling. Het heeft als doel cliënten voor te lichten over de mogelijke verschillende behandelingen, trajecten en consequenties, opdat zij in staat zijn een geïnformeerde keuze te maken. De informed-App is alleen beschikbaar voor mondzorgverleners.

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?