Wat weet jouw cliënt na 24 uur nog van het consult?

Informeren is ontzettend belangrijk. Informatie heeft een cliënt nodig om juist te kunnen handelen. Geef  jij al je adviezen ook schriftelijk mee?

40-80% van de door zorgverleners verstrekte medische informatie wordt direct vergeten. Hoe groter de hoeveelheid gepresenteerde informatie, hoe lager het percentage dat correct wordt herinnerd; bovendien is bijna de helft van de informatie wordt onjuist onthouden. Dit betekent, vooral als er lange tussenpozen tussen de consulten zijn dat je cliënt onvoldoende informatie heeft om je adviezen op te volgen en bij calamiteiten juist te handelen.

Een voorbeeld

Mijn partner liet een kroon plaatsen. Zijn noodkroon brak 2 dagen na plaatsing af en hij meldde zich zich pas weer bij de tandarts op de dag van het plaatsen van de kroon. Waarschijnlijk had de mondzorgverlener hem wel mondeling gebriefd dat hij gelijk moest komen als de noodkroon eruit zou vallen, maar dat was blijkbaar de 50% van de informatie die niet was blijven hangen… . Het had kostbare gevolgen, want de (zirkonia) kroon bleef niet zitten en moest na een mislukte terugplaatsing, helemaal overnieuw gemaakt worden.

Aantekeningen maken

Tijdens mijn consulten gaf ik mensen altijd pen en papier om aantekeningen te maken. Zo kon de cliënt opschrijven wat zij belangrijk vond. Aanvullend kreeg de cliënt een advies op maat met daarin nog eens alle besproken informatie aangevuld met standaard foldermateriaal.

Diëtetiek versus mondzorg

De opbouw van een diëtisten consult is anders dan die van een mondzorgconsult. Misschien is dat de reden dat ik nooit een samenvatting van de afspraken en informatie van mijn mondzorgverlener meekreeg op papier. Was er gewoonweg geen tijd voor? Diëtisten kunnen alle benodigde informatie verzamelen in de indirecte behandeltijd.

Daarom ontwikkelde Yvonne Kort en ik voor de nascholing Leefstijl & Parodontitis materialen die je makkelijk kan meegeven aan je patiënten, zodat mensen nog eens kunnen nalezen wat je hebt geadviseerd of gestimuleerd worden  na te denken over gedragsverandering.  Op naar echte preventie!

Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?