Informed-App voor de algemene (preventieve) praktijk

Maakt u al het verschil tussen preventieve of curatieve mondzorg of twijfelt u daarover? Dan is het gebruik van de Informed-app’s een must voor uw praktijk. Hoe vaak denken we dat we alle juiste vragen gesteld hebben, de juiste volgorde aangehouden hebben of alles genoteerd hebben en komen we er later achter dat dit toch niet gedaan is?
Dit pakket bevat onderstaande onderdelen:

 • Onderdeel tandheelkundige toestemmingen
  Werk avg-proof: vraag toestemming voor digitaal declareren, algemene voorwaarden en informatieoverdracht. Inclusief foldermateriaal (op leesbaar B1 niveau) in het Nederlands, Engels en Spaans.
 • Onderdeel anamneses
  Neem simpel een volledige gestructureerde anamnese af (of laat de cliënt deze zelf invullen in de wachtkamer). Inclusief sociale -, tandheelkunde-, medische, leefstijl- en preventieve voedingsanamnese.
 • Eerste consult
  Registreer de anamnese het periodiek mondonderzoek en de zorgplanregistratie zorgvuldig en uitgebreid binnen de behandeltijd. U kunt ook het verslag met uw cliënt delen.
 • Vervolgconsult
  Controleer eenvoudig of de anamnese nog up-to-date is en noteer de veranderingen tijdens het periodiek mondonderzoek. Beoordeel of de behandeling zorgplandoelmatig is.
 • Voedingsanamnese
  Kies de anamnese die bij de situatie past. De preventieve voedingsanamnese, cariës en erosie én volwaardige voeding t.b.v. parodontitis.
 • Module motivational interviewing
  M.I. voor dummies. Volg het Informed-app format om de juiste vragen te stellen op het juiste moment. De app maakt een leesbaar verslag wat de cliënt thuis nogmaals kan doornemen.
 • Module informed consent
  Informeer uw cliënt volledig over de voor- en nadelen en gevolgen van niet behandelen van paroproblemen met deze informed consent.

De grootte van de praktijk bepaalt de prijs. De kleine mondzorgpraktijk met één of twee mondzorgverleners betaalt minder dan de grote mondzorgpraktijk met meer dan twee fulltime behandelaars. Op die manier is de Informed-app voor iedereen beschikbaar naar draagkracht.

Koop de Informed-app preventieve (algemene) mondzorg voor een praktijk met maximaal twee mondzorgverleners.

Koop de Informed-app preventieve (algemene) mondzorg voor een praktijk met drie of meer mondzorgverleners.