Integrale mondzorg Nascholing voor mondhygiënisten

ID nummer: 421314
Accreditatie-punten: 27 KRM punten
17 MBOG punten

De nascholing bestaat uit een theorie en supervisie via videobellen onder begeleiding van ervaren integraal mondhygiënist.

Doelgroep: mondhygiënisten die door hun werk met CAM in aanraking komen of een opleiding in dit veld overwegen.
Data:
Module 1 t/m 5: on-demand
Casuïstiek bijeenkomsten online

Deze nascholing is voor mondhygiënisten.* Ben je diëtist volg dan de e-learning integrale diëtetiek.


Inclusief het e-boek: Geneeswijzen in Nederland van Fleur Kortekaas en Corwin Aakster.

Integrale gezondheidszorg is conventionele gezondheidszorg aangevuld met complementaire en alternatieve diagnostiek en behandelwijzen. Integrale mondzorg is een onderdeel van de integrale gezondheidszorg. In deze e-learning gaan we dieper in op de verschillen tussen alternatieve en conventionele gezondheidszorg. Van waaruit zijn de verschillende stromingen ontstaan, en hoe kunnen ze naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen?

Integrale mond-en gezondheidszorg
Steeds meer mondhygiënisten werken met concepten en ideeën uit de complementaire zorg. Er is een groeiend aantal mondhygiënisten dat werkt met leefstijlgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde en andere CAM geneeswijzen. Ook is ‘alternatieve geneeskunde’ ongekend populair bij consumenten.
Er is onduidelijkheid over de plaats van deze adviezen binnen de mondzorg. Ook zijn er vaak misvattingen over de veiligheid, effectiviteit en bewijslast van de verschillende vormen van complementaire therapie. In deze e-learning leer je hier op een ‘integrale manier naar kijken.

De CAM-mondhygiënist

Werk je al als met CAM? In deze e-learning leer je de therapie-keuzes nog beter te onderbouwen en ‘complementaire en alternatieve’ geneeskunde op een veilige, effectieve en efficiënte manier in te zetten in de reguliere zorg

De skeptische mondhygiënist

Deze e-learning is ook voor mondhygiënisten die weerstand ervaren tegen complementaire en alternatieve geneeskunde maar hier toch door hun werk mee te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat patiënten er gebruik van maken.

Oriëntatie en verdieping

Ben je mondhygiënist en van plan om je te verdiepen in complementaire-en alternatieve geneeswijzen? Deze e-learning is geschikt als startpunt en oriëntatie voor verdieping in een complementaire opleiding.

Maatschappelijk belang

Omdat de kosten van de gezondheidszorg onhoudbaar worden (100 miljard in 2019) en de behandeleffecten niet altijd bevredigend genoeg zijn, is er een steeds grotere vraag naar verbreding van zorg-interventies vanuit diverse (semi-)overheidsinstanties. Onder andere de Nederlandse Gezondheidsraad, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Nederlandse organisatie van gezondheidszorgonderzoek en zorginnovatie ZonMW roepen om meer onderzoek naar ‘alternatieve geneeskunde’ . Ze gebruiken daarbij termen als integrale, complementaire gezondheidszorg en leefstijlgeneeskunde. Er is een groeiende groep (aspirant-)medici, publicisten en hoogleraren die ‘complementaire en alternatieve’ geneeskunde (CAM) als een belangrijke oplossingsrichting ziet voor de sterk toenemende ziektelast en zorgkosten

Van alternatief naar conventioneel

Wat bepaalt of een behandeling alternatief, complementair of conventioneel is? Een therapie kan verschuiven van alternatief naar complementair en naar conventioneel. De acceptatie van een behandelwijze kan decennia in beslag nemen. Fysiotherapie is hier een aansprekend voorbeeld van. In de jaren zeventig was fysiotherapie nog een alternatieve therapie gebaseerd op basis van waarneming. Inmiddels is dit vakgebied geaccepteerd en wordt het door zorgverzekeraars vergoed.

Na het doorlopen van de cursus weet de cursist:

Module I
Complementaire en alternatieve geneeswijzen
 • Wanneer men spreekt van complementaire -en alternatieve geneeskunde (CAM)
 • Wat de uitgangspunten en definities zijn van de verschillende typen geneeskunde:
 • Hoe het verschil tussen CAM en conventionele geneeskunde ontstond.
 • Wanneer een behandeling onder CAM valt en wanneer het een conventionele behandeling is.
 • Wat de belangrijkste uitgangspunten zijn van de verschillende typen geneeswijzen:
  Conventionele geneeskunde en Evidence Based Medicine
 • Complementaire- en alternatieve geneeskunde
 • Integrale geneeskunde en Integrative medicine
  Oosterse geneeskunde (TCM en Ayurveda)
 • Westerse natuurgeneeskunde
 • Antroposofische geneeskunde
 • Biochemische en systemische geneeskunde (o.a. orthomoleculaire geneeskunde en functional medicine)
 • Leefstijlgeneeskunde
Module II
Werkt CAM en hoe werkt CAM
 • De motivatie voor mensen om gebruik te maken van CAM
 • De motivatie van behandelaars om CAM af te wijzen of te omarmen
 • Of CAM werkt en hoe het zou kunnen werken.
 • Welke factoren bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling.
 • Hoe je op verschillende manieren kan kijken (middels theoretische modellen) naar bewijsvoering, wetenschap, kennis en praktijkvoering.
 • De plaats van evidence-based medicine en context-based medicine in de behandeling
 • Systeemdenken als uitgangspunt van CAM, basisprincipes van biologische systemen zoals immuniteit (inclusief laaggradige ontsteking), microbiota, oxidatie en bloedglucose
 • De belangrijkste overeenkomsten van de verschillende CAM-geneeswijze.
 • De belangrijkste uitgangspunten bij de behandeling van patiënten volgens CAM (De patiënt, homeostase, het zelfgenezend vermogen en positieve gezondheid)
 • De oorzakelijke factor achter de klacht (functional medicine)
Module III
Natuurvoeding en suppletie
 • Natuurvoeding als CAM-therapie
 • Wat zijn de basisprincipes van natuurvoeding
 • Wat is een gezonde voeding volgens de natuurvoeding
 • De rol van voedingssupplementen binnen de natuurvoeding
 • Supplementen als therapie; met welk doel voedingssupplementen ingezet kunnen worden
 • Veiligheid en effectiviteit van voedingssupplementen
Module IV
Integrale mondzorg
 • Het bepalen van de veiligheid en effectiviteit van het integrale mondzorgadvies
 • De afwegingen die aan de wieg staan van een integraal advies
 • Hoe je een CAM binnen de reguliere zorg kan inzetten
 • Wat de wettelijke kaders zijn waaraan je als CAM-behandelaar moet voldoen
 • Hoe je de veiligheid en effectiviteit van een CAM behandeling bepaald.
 • Hoe je de veiligheid, effectiviteit en doel van een advies en behandelplan waarborgt.
 • Hoe complementair en regulier werkende behandelaars kunnen samenwerken
 • Hoe evidence based en complementaire geneeskunde zich verhouden
 • Wat de wettelijke kaders zijn waaraan je als CAM-behandelaar moet voldoen
 • Hoe je evidence based kan werken binnen de complementaire gezondheidszorg
 • Communicatie en samenwerking tussen reguliere en integraal werkende (mond)zorgverleners

Auteur

Louise Witteman is auteur van deze e-learningmodule. Zij studeerde af aan de opleiding Voeding & Diëtetiek in 1999. Tijdens haar stageperiode in een ziekenhuis werd zij steeds bewuster van de reductionistische kijk op voeding, ziekte en gezondheid. Op zoek naar antwoorden op vragen volgde zij direct na haar opleiding tot diëtist een aantal orthomoleculaire opleidingen, waaronder aan het Ortho-Instituut van Gert Schuitemaker. In 2001 behoorde zij tot één van de eerste lichtingen (kPNI) psycho-neuro-immunologie studenten in Nederland. Ik gaf ook les aan diverse orthomoleculaire en natuurgeneeskunde opleidingen. Louise had tot 2013 een eigen praktijk in Den Haag.

Van 2006 tot 2013 was Louise voorzitter van het Netwerk Orthomoleculair Diëtisten, één van de twee complementaire- en alternatieve geneeskunde (CAM)-specialisatie-netwerken die de Nederlandse Vereniging van Diëtisten rijk is. Als voorzitter vroeg zij zich af: ‘Wat is een natuurlijke voeding?  En welke verschillen en overeenkomsten zijn er tussen de visie en (natuur)voedingsadviezen van complementaire en integraal werkende diëtisten?” Het antwoord op deze vraag is het voorlichtingsmodel de Voedingspiramide geworden. Samen met collega diëtist Mirjam Bakker schreef zij hier een boek over.
Als onderdeel van de e-learning ontwikkelde Louise in samenwerking met Yvonne Kort het stappenplan voor integrale mondzorg. Als je wilt weten wat zij nog meer doet en heeft gedaan, kijk dan op haar linkedin profiel.

De eindredactie van de e-learningmodule is uitgevoerd door Majorie Former. Zij is diëtist en eigenaar van NutriText, tekstbureau gespecialiseerd in voeding en gezondheid.

Docentbegeleider

Yvonne Kort begeleidt de cursisten bij het bespreken van de casuïstiek in de laatste module.

Yvonne Kort, is in 2004 afgestudeerd als mondhygiënist. Om meer waarde te geven aan haar werk als mondhygiënist en vanuit haar passie voor een gezonde leefstijl verlegde zij haar grenzen door opleidingen te volgen op het gebied van vitaliteit, leefstijl, natuurvoeding, gezondheidsleer, emotie- en stressmanagment. Daarnaast blijft ze zich bijscholen op het gebied van vitaliteit. Ze heeft zich verdiept in evolutionaire geneeskunde en histamine intolerantie.

Alle kennis komt samen in de jonge wetenschap van de Psycho Neuro Immunologie en ze gebruikt dit om mensen gezonder en fitter te laten worden. De passie voor (mond)gezondheid en een gezonde leefstijl deelt ze sinds 2014 op www.oergezondemond.nl. Yvonne schreef 2 boeken over de mond in relatie tot leefstijl en een cursus voor patiënten.


Voor het volgen van de nascholing ontvangt u 27 KRM punten.Stel je vraag
Hoi, kan ik je helpen?
Hoi! Leuk dat je Voeding en Mondgezondheid bezoekt. Waar kan ik je mee helpen?