Problemen in de mond schakel de diëtist in!

Voeding speelt een hele belangrijke rol bij de preventie van (mond)gezondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat tandartsen en mondhygiënisten standaard een preventieve voedingsanamnese gaan afnemen bij hun cliënten, om zo een volledige risico-inschatting te kunnen maken! Een voedingsanamnese neem je NIET alleen af als je al cariës ziet! Dat is veel te laat. Dat is geen preventie!

Met het afnemen van de preventieve voedingsanamnese krijg je inzicht in de voeding en daarmee ook in de gezondheid van de cliënt. Met de preventieve voedingsanamnese vraag je naar de risico’s voor ondervoeding, eetstoornissen, kwantiteit en frquentie van de inname van suiker, voedingszuren en groente en fruit.

Als je voeding als vak verstaat is het natuurlijk prima om zelf voedingsadviezen te geven. Het is wel aan te raden door te verwijzen naar een diëtist in de volgende gevallen:

 • Als er sprake is van een gecompliceerd voedingsadvies bij co-morbiditeit en er met diverse factoren rekening gehouden moet worden.
 • Als er aanvullend onderzoek nodig is naar bijvoorbeeld voedselovergevoeligheid of voedingsdeficiënties.
 • Als je onvoldoende resultaat bereikt met de voedingsadviezen die je hebt gegeven.

Klik op de link als je aan de slag wilt met de voedingsanamnese of als je graag meer kennis wilt over voeding.

Hoe ziet een goede intake eruit?

Deze blog is afgestemd op het mondzorgconsult, maar is zeker het lezen waard voor iedere andere zorgprofessional.

Je hebt voor een goede behandeling eigenlijk een totaaloverzicht nodig, waardoor  je het (voedings-en) mondzorg advies veel beter afstemmen op de cliënt.Een goede intake neemt behoorlijk wat tijd in beslag. en hoe zorg je dat je alle informatie makkelijk opslaat?  Dat is wat Tiffany Claus dacht toen ze begon aan de ontwikkeling van de Informed-App applicatie. Samen met Louise Witteman ontwikkelde ze de informed-app op basis van klinische ervaring en de geldende (praktijk)richtlijnen en consensus.

Je hebt best veel informatie nodig om met je cliënt aan de slag te gaan.  Bij een risicoanalyse wil je namelijk alle risicofactoren in kaart brengen. Dat kan niet zonder de juiste informatie. Je hoeft niet alle anamneses tijdens het eerste consult af te nemen. Dat kan ook verdeeld over een aantal consulten, maar om bijvoorbeeld een risicoanalyse te doen heb je al 5 anamneses nodig:

 1. De sociale anamnese
 2. De medische anamnese
 3. De preventieve voedingsanamnese
 4. De zelfzorg-anamnese
 5. Leefgewoonte anamnese.

Toen ik zelf nog praktijk had stuurde ik al mijn klanten vooraf een brief met uitgebreide vragenlijst. Mensen waren op die manier al geïnformeerd. In de brief stond ook dat ze niet hoefde in te vullen wat ze niet wilden. Ik begrijp dat het best gek is om veel informatie te geven aan iemand die je niet kent. Toch is de informatie die ik aan het begin van een behandeling kreeg voor mij van onschatbare waarde gebleken. Niet alleen ik kreeg veel inzicht in dingen die anders niet ter sprake waren gekomen, ook patiënten gingen nadenken…..waarom wil ze dat weten, hoe beïnvloedt dat mijn klacht. Met de informed-app kan je de vragenlijst (gedeeltelijk) digitaal laten afnemen in de wachtkamer.

De sociale anamnese 

Dagbesteding, hobby’s en opleidingsniveau helpen je een beeld te vormen van de overige risico’s factoren. Heeft de cliënt een hobby of werk dat het gebit kan aantasten? Zijn de ouders van het kind gescheiden. Bij wie is de patiënt dagelijks?

Medische informatie

Deze vragenlijst bevat naast de ASA-checklist vragen over aandoeningen die een risico vormen voor de mondgezondheid zoals eetstoornissen, syndroom van Sjögren en reflux oesophagitis.

Zelfzorg

Hoe reinigt een cliënt thuis zijn gebit? Deze uitgebreide informatie geeft je een goed inzicht in hoe hij dit doet. Je kan de lijst ook gebruiken om te evalueren of je behandeling aanslaat.

De preventieve voedingsanamnese

De (preventieve) voedingsanamnese geeft je inzicht in risicogedragingen: de hoeveelheid suiker en zuur, de kwaliteit van de voeding en de frequentie van de maaltijden en het risico op ondergewicht. Dit geeft je een eerste indruk, of als je de uitgebreide anamnese afneemt een duidelijke indruk van de voeding en de invloed op het gebit.

Leefgewoonten

De vragenlijst leefgewoonten geeft je inzicht in het gebruik van drugs, alcohol, rookgewoonte en beweging. Hoe vaak gebruikt jouw cliënt partydrugs? Hoeveel alcoholconsumpties gebruikt hij of zij gemiddeld per week. En beweegt jouw cliënt voldoende?

 

Om het traject van gedragsverandering in te gaan kunnen de volgende anamneses van toepassing zijn.

Stressniveau

Preventie betekent vaak dingen aanpassen in je leefgewoonten. Maar op sommige momenten in je leven is dit lastiger, namelijk als er veel stressvolle gebeurtenissen zijn. Ook kan het inzicht geven in verergering van parodontitis of verklaren waarom klachten lijken te chronificeren. Maar een heftige gebeurtenis kan ook om uitstel van gedragsverandering vragen, omdat iemand andere prioriteiten heeft.

Zorg-richting

Wat wil jouw cliënt met zijn gezondheid? Heeft hij dezelfde ideeën over de toekomst van zijn gebit als jij? Met de vragenlijst zorgrichting krijg je eenvoudig inzicht in de wensen van de cliënt. Op deze manier kan je doelen stellen compliant met de wensen van de cliënt.

Motivatie

Motivational interviewing is een belangrijk onderdeel van de therapie, waarbij je je cliënt helpt zijn motivatie te vinden. Met de vragenlijst loop je eenvoudig door de stappen heen (en staat alles gelijk netjes genoteerd)

Algemene klachten

Veel mensen komen maar 2 x per jaar bij de mondzorgverlener. Niet alle klachten hoeven op dat moment zichtbaar te zijn. Met deze vragenlijst vraag je klachten uit zoals aften, koortslip, brandend gevoel in de mond, maar ook vind je hier de vragenlijst droge mond.

De behandeling wordt veiliger (de kans dat je iets vergeet uit te vragen is kleiner, effectiever (je weet meer over de cliënt en kan daardoor de behandeling beter afstemmen) en leuker (je gaat verbanden zien die mogelijk tot nu toe aan je voorbij zijn gegaan).

 

Ben je geïnteresseerd in de informed-app, kijk dan eens hier

 

de sociale anamnese

We benaderen onze cliënten allemaal op onze eigen manier.
Als je een cliënt voor de eerste keer in de praktijk ziet begin je vragen te stellen,  maar je doet ook inschattingen, aan de hand van iemands voorkomen. Je schat in uit wat voor een milieu iemand komt. Waar uit je afleidt hoe je jouw cliënt het beste kan benaderen. Maar dit gaat niet altijd goed. Is die thuismoeder met dat vlekkerig shirt niet gewoon een universitair geschoolde econoom? Volgens mij vaker dan we willen toegeven.

Deze inschattingen worden beïnvloed door bias. Een onbewuste houding die we hebben ten opzichte van religie, afkomst, etniciteit, geaardheid, voorkomen, leeftijd, rijkdom en meer. Ze beïnvloeden veel keuzes in ons dagelijks leven en omdat bias werkt als een reflex, zijn ze lastig voor onszelf te herkennen.

Het lukraak inschatten van omstandigheden en het op basis van een gevoel adviezen vergroten de kans op bias. Bias staat opbjectieve interpretatie in de weg. Toch voelen veel mondzorgprofessionals schroom bij het uitvragen van een sociale anamnese. Maar zonder kan echt niet! De sociale anamnese helpt je niet alleen bij het verkleinen van bias. We vragen ons ook af hoe je preventieve adviezen kan geven als je niet weet welke sport iemand doet, wat het opleidingsniveau is en hoe de thuissituatie is?

Onlangs vertelde een collega-diëtiste dat een mondzorgverlener i.o. haar ging uitleggen wat koolhydraten zijn en waar suikers inzitten.
Echt serieus genomen voelde zij zich niet… En dat terwijl dit eenvoudig te voorkomen was geweest met een gestructureerde sociale anamnese.

De sociale anamnese heb je nodig om:

 • Bias te verkleinen en bij jezelf te herkennen.
 • Een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die jouw cliënt loopt met betrekking tot het gebit (risico op cariës, peri-implantitis etc.).
 • De juiste voorlichtingsmaterialen mee te geven op het juiste lees en interesse niveau. Op basis hiervan kan je inschatten of je filmpjes, folders op B1 niveau of een boek kan adviseren.
 • De sociale anamnese helpt je ook bij het uitvragen van de motivatie en barrières bij gedragsverandering.

Kijk voor meer informatie over onze Informed-App anamneses HIER

Prevention over cure. Alleen wetenschap of is het meer?

Reactie van ACTA medewerkers op van boek Yvonne Kort
Ik las het artikel van 2 ACTA medewerkers in het AD als reactie op het boek van Yvonne Kort.
Het boek van Yvonne heb ik niet gelezen en ik ken de inhoud niet. Maar ik voelde wel de behoeft iets te delen over mijn ervaring met de wetenschap.

In 2010 bracht ik de voedingspiramide uit als alternatief voor voorlichtingsmodel de schijf van vijf, die toen nog veel bewerkte voeding adviseerde.
Ons model was gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad, aangevuld met de eerste inzichten van vooruitstrevende wetenschappers zoals Mozzafarian en onze ervaring in de praktijk.
Daaruit bleek gewoon dat als we mensen volgens de schijf van vijf lieten eten, ze zich niet beter gingen voelen.

We hebben echt heel wat over ons heen gekregen, terwijl wij elke stap en keuze in ons model konden onderbouwen.
Geen enkele wetenschapper die ons met interesse heeft benaderd (de wetenschappelijke houding die je verwacht), maar nee, helaas in plaats daarvan alleen weerstand.
Een aantal jaren later is de schijf van vijf (2015) naar de voedingspiramide (visie) opgeschoven.

2 kwi’s per dag
Een ACTA collega geeft al jaren het advies 2 kiwi’s per dag bij parodontitis. Dit advies is niet volledig wetenschappelijk onderbouwd.
Echter het wordt al jaren in “wandelgangen” overgenomen. Waar is kritische reactie hierop?
Wat is het verschil met het het artikel van Yvonne Kort?
Een open discussie met Yvonne zou meer op zijn plek zijn geweest. Een paramedici die zijn die zijn nek uitsteekt wordt schijnbaar direct aangevallen.

Advies geven in de praktijk kan niet zuiver wetenschappelijk zijn.
Het is immers geen onderzoekssetting: mensen maken een echtscheiding door, zijn onzeker over hun eigen kunnen of hebben moeite met ontspannen.
Het is aan ons om de patiënt te horen, te motiveren en te helpen bij het veranderen van gedrag.
Soms moet je dan aan de andere kant van de klacht beginnen… misschien wel met een plant in huis halen. Of jezelf belonen met een bos bloemen?

Evidence based werken volgens EBP is de beste optie…
Err is geen wetenschappelijk bewijs voor veel van onze acties in de dagelijkse praktijk, aspirine is daar het bekendste voorbeeld van.
Een groot deel van het medisch handelen is niet gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek, maar op praktijkervaring.

Wetenschappers houd een open mind!
Als iets niet wetenschappelijk bewezen is, betekent dit niet per se dat dit niet werkt. Het betekent alleen dat het niet onderzocht is.
Een wetenschapper zou in dat geval met een open mind hier naar moeten kijken (wat helaas niet vaak gebeurd).

Paramedici verkoop geen onzin
(Para)medici of gezondheidscoaches mogen een niet bewezen behandeling niet als een waarheid verkopen maar als een mogelijkheid (met lage evidence) om iets aan het probleem te doen (dit gebeurt helaas ook vaak niet). Dit kan als  andere betere bewezen methodes hebben gefaald, niet past bij de wensen van de client of als onderdeel van een aantal veranderingen die nodig zijn om een doel te behalen. Het model dat je hier voor kan gebruiken is het model van David Sackett (1996):

“Het gewetensvol, expliciet en oordeelkundig gebruik van het huidige beste externe bewijs bij het nemen van beslissingen over de zorg voor individuele patiënten, rekening houdend met de ervaring en het inzicht van de beroepsbeoefenaar en de wensen, voorkeuren en verwachtingen van patiënten”

Prevention over cure tips voor wetenschappers:

 • Vooruitstrevende paramedici, die weerstand oproepen, hebben vaak kennis die wetenschappers kunnen gebruiken bij het maken van een onderzoeksopzet.
 • Paramedici zien in de praktijk vaak al dingen die nog onderzocht moeten worden. Ze lopen vooruit op de wetenschap.
 • Blijf als wetenschapper zelf werken in de praktijk, daar wordt iedereen beter van
 • Help paramedici bij het interpreteren van onderzoek en het oplossen van vraagstukken waar de wetenschap nog geen kant-en-klaar antwoord op heeft.
 • Doe onderzoek naar dingen waar de patiënt mee is geholpen, geen onderzoek om mee te scoren
 • Ga de samenwerking aan met paramedici. praat met ze. Ze hebben een verhaal.
 • Wetenschap is geen geloof, maar een methode. Er gaat ook veel mis. Lees daar voor de volgende link: mis in de wetenschap.

Prevention over cure tips voor paramedici:

 • Paramedici, werk samen met verschillende beroepsgroepen. Lees ons artikel hierover hier.
 • Blijf je gezond verstand en kennis van de fysiologie en pathologie gebruiken.
 • Suiker natuurlijk of niet natuurlijk hebben beide hetzelfde effect. Het verschil tussen het effect van suikers wordt door andere factoren bepaald.Wil iemand zijn eigen mening vormen over het boek van Yvonne de kort? Dat kan hier

Interview met tandarts Azzie Naser Zadeh

Azzie is de tandarts achter Instagram account sugar_spy. We leren haar graag beter kennen….en als je haar nog niet volgt. Het is zeker de moeite waard eens een kijkje te nemen op sugar_spy

Hoe ziet je klantenkring eruit?

Mijn klantenkring is een mix van allerlei leeftijden, veel gezinnen met kinderen maar ook veel ouderen.

Op welke social media kunnen mensen je volgen?

Ik heb een facebook en instagram pagina @sugar_spy waar ik foto’s post van suikergehaltes in voedingsmiddelen en ook tandheelkundige tips en onderwerpen bespreek. Verder hebben we ook een facebook en instagram pagina van de praktijk (@demondhoek) Waarin we meer praktijk gerelateerde dingen posten.

Wat doe je dagelijks in de praktijk?

Ik doe algemeen tandheelkunde, dus ik zie allerlei patiënten en doe verschillende soorten behandelingen. Orthodontie en implantologie behandelingen verwijs ik door. Esthetische behandelingen en behandelingen van kinderen vind ik extra leuk om te doen.

Hoe is je interesse voor voeding gewekt?

Ik ben zelf altijd al geïnteresseerd geweest in gezonde voeding en het effect daarvan op de gezondheid. Ook is een van mijn beste vriendinnen diëtiste met wie ik veel over voeding kan praten en van wie ik veel leer. Ook is er op social media de laatste jaren veel aandacht en interesse voor voeding waardoor er veel meer inspiratie beschikbaar is.

Welke rol speelt voeding in jouw dagelijkse praktijk?

Voeding is natuurlijk een belangrijke factor in de mondgezondheid, het effect van slechte voeding zien wij duidelijk terug in de mond. Ik vraag dan ook vaak naar voedingsgewoontes van patiënten om ze gerichter voorlichting te kunnen geven.

In relatie tot welke problemen geef jij met name voedingsadviezen?

Met name bij cariës en erosie, maar ook het belang van juiste vitamines bij parodontitis bespreek ik met patiënten. En bij ouders met jonge kinderen, geef ik vaak al preventief voedingsadviezen om te voorkomen dat er problemen gaan ontstaan.

Staan jouw cliënten hiervoor open?

Niet altijd, verschilt heel erg per persoon maar over het algemeen heb ik het gevoel dat ze het leerzaam vinden.

Welke adviezen geef jij je cliënten over suiker?

Ik vraag vaak naar voedingsgewoontes zoals bijvoorbeeld wat ze zoal drinken per dag en waar ze mee ontbijten, om er achter te komen of er eventueel sprake is van verborgen suikers waar ze niet van op de hoogte zijn. Verder leg ik vaak uit dat de frequentie van suikerinname een erg belangrijke rol speelt in het ontstaan van cariës. Ook probeer ik tips te geven wat ze kunnen vervangen om minder suiker binnen te krijgen.

Welk voorlichtingsmateriaal over voeding gebruik je?

Ik heb folders liggen in de praktijk van ivoren kruis over erosie en ‘eten en drinken’ die ik weleens meegeef. Verder verwijs ik ze ook naar mijn eigen pagina waar ze meer kunnen vinden over suikers en tandheelkundige tips. Verder hangt er in de praktijk een poster in de wachtkamer waarop te zien is hoeveel suikerklontjes er in de meest populaire drankjes zitten met de ph waarde erbij.

Hoe vaak neem je een voedingsanamnese af bij een cliënt of doe je een voedingsrisico-inschatting?

Regelmatig bij patiënten waar veel cariës of erosie aanwezig is, neem ik een voedingsanamnese af en noteer ik het in de patiëntenkaart. In extreme gevallen of waar in eerste instantie niks uit het gesprek komt, laat ik mensen een week een voedingsdagboek bijhouden en die bespreken we dan.

Werk je samen met een diëtist?

Nog niet, ben ik wel van plan op te gaan zetten. De reden dat ik het nog niet doe, is omdat ik me er nog niet in verdiept heb en nog geen contacten heb met diëtisten uit de buurt. Ik vraag weleens aan patiënten of ze al bij een diëtiste onder behandeling zijn en zo niet, attendeer ik ze erop dat dat verstandig zou zijn.

Wat doe je nu anders met betrekking tot voeding, in vergelijking met een aantal jaar geleden, het begin van je carierre?

Ik vraag er veel vaker naar dan in het begin. Het is veel meer een gespreksonderwerp geworden naast de gangbaar besproken zaken zoals de mondhygiëne. Waar denk je dat de toekomst van je vak heen gaat?

Al jaren is er veel meer aandacht ontstaan voor preventie en dat zal in de toekomst hopelijk alleen maar groeien. Voorkomen is beter dan genezen. Verder neemt de digitalisering van de tandheelkunde enorm toe en spelen social media een steeds belangrijkere rol.

Hoe kwam je op het idee voor de suikerfoto’s die je wekelijks op instagram plaatst?

Ik merkte vaak dat patiënten geen idee hadden hoeveel suiker er in producten zitten. Ik ging dan vaak ter plekke de hoeveelheid berekenen en vaak schrokken ze enorm van die hoeveelheid. Toen kwam ik op het idee om dat te visualiseren met suikerklontjes en dat blijkt goed te werken. Het is super simpel en tegelijk erg duidelijk.

Wat wil je er mee bereiken?

Bewustwording, dat mensen weten wat ze eten en drinken. Mijn boodschap is ook echt niet dat je niks mag hebben of moet stoppen met alle suikers, maar puur dat je weet wat je neemt en daardoor betere keuzes maakt.

Wat heeft het je het opgeleverd?

Ieder persoon die er iets van opsteekt, is winst. Op lange termijn hoop ik dat het bijdraagt aan betere mondgezondheid en algehele gezondheid.

Wat is je favoriete bron of boek over de onderwerpen voeding en/of tandheelkunde?

Jouw boek Voeding en Mondgezondheid uiteraard, heel leerzaam! Oergezonde mond vond ik ook erg leuk en toegankelijk om te lezen.

Voor welk eten kunnen we je ‘s nachts wakker maken?

Ik ben gek op chocolade, vooral aparte smaakcombinaties word ik erg blij van. Maar eigenlijk wil ik nergens voor wakker gemaakt worden, ben namelijk ook gek op mijn nachtrust :).

Azzie super bedankt voor dit leuke interview!
Wij van Prevention over cure vinden het een geweldig idee en we hopen dat je nog lang doorgaat!

Bent u ook een mondzorgverlener die prevention over cure zet? Maak dan gebruik van onze Informed-app!

Suiker, hoe opinies kunnen veranderen…

Suiker, een genuanceerd verhaal

Dit mocht in 2011 niet gezegd worden over suiker! Ik zette mijn standpunten met betrekking tot suiker uiteen voor een artikel in het NTVD…. Het beschikbare wetenschappelijk bewijs is niet veranderd, de tijd gelukkig wel..

Ik ben niet tegen suiker, maar voor een normaal gebruik. De gemiddelde Nederlander eet 114 gram suiker per dag ( aanbevolen 25/ 50 gram suiker volgens de WHO-richtlijnen).

In onderstaand artikel lees je mijn visie op suiker uit 2011.  In hoeverre zijn de inzichten veranderd?

KLIK HIER OM HET ARTIKEL TE KUNNEN LEZEN

PS: Ik spreek liever over (huidige) inzichten dan feiten, namelijk die lijken in voedingsland nogal eens te veranderen.

AVG-tool voor mondzorgverleners, informeer en vraag toestemming

Wat de AVG inhoud hoeven we u niet meer uit te leggen. Wij vertellen u liever hoe de informed-app u kan helpen bij het uitvoeren van deze nieuwe verantwoordelijkheden.

Als zorgverlener moet u kunnen aantonen dat u de privacy van uw cliënten voldoende beschermt, daarnaast heeft u een informatieplicht én u moet uw cliënt-gegevens uit kunnen reiken in een begrijpelijk formaat.
Dat klinkt als een onoverzichtelijke klus maar met de informed-app is het appeltje-eitje en pak je er voor het gemak nog een aantal andere voordelen bij.

 

Wat kunt u allemaal regelen met de informed app?

Toestemming verwerken persoonsgegevens

 1. U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming van mensen heeft gekregen om hun persoonsgegevens te verwerken.

Met de informed-app geeft de cliënt u digitaal toestemming voor het verwerken van hun persoonsgegevens. Draai de app op uw praktijkcomputer, laptop, telefoon of tablet aan de balie. De app maakt een verslag in PDF vorm wat op te slaan is in elk dossier.

Intrekken verwerking persoonsgegevens

 1. U moet toestemming tot gegevensverwerking net zo makkelijk maken als het intrekken hiervan

Met de informed-app kan de cliënt u tijdens (of vooraf aan het consult) met een simpele tik op de knop de toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Inzage wie dossier mag inzien

 1. De cliënt heeft recht om te weten wie toestemming heeft tot zijn persoonlijke gegevens.

Met de informed-app informeert u uw cliënt over wie toestemming heeft voor het inzien van het dossier.

Inzage dossier en dataportabiliteit

 1. De cliënt heeft recht op inzage, recht op correctie en verwijdering van gegevens, maar ook recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit houdt in dat mensen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.

Met de informed-app kan je na ieder consult eenvoudig alle consult en therapie informatie die je hebt besproken aan de klant doorsturen in pdf-formaat. Zo voldoe je eenvoudig aan de eisen van de AVG, maar doordat je de cliënt thuis alles wat is afgesproken nog kan doornemen, verhoog je ook de therapietrouw.

Register verwerkingsactiviteiten

 1. Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten is onderdeel van de verantwoordingsplicht. U kunt het register ook nodig hebben als betrokkenen hun privacy rechten uitoefenen. Als zij u vragen hun gegevens te corrigeren of verwijderen, moet u dit doorgeven aan de organisaties waarmee u hun gegevens heeft gedeeld.

U kunt dit met de Informed-app vereenvoudigen door aan het eind van ieder consult aan te geven met wie de informatie gedeeld zal worden, zodat u hier een handig overzicht van heeft. U kunt echter ook de controle op het delen bij de patiënt neerleggen. U stuurt de pdf, die de informed-app na iedere behandeling, genereert naar de cliënt. De cliënt kan deze zelf delen met betrokken behandelaars.

Alle papieren rompslomp in een keer digitaal geregeld

Door cliënten de informed-app te laten invullen kun je ze ook direct akkoord laten gaan met alle informatie die je nodig hebt voor een veilige en effectieve behandelrelatie:

 • de algemene voorwaarden van de praktijk
 • de regelgeving omtrent privacy (de cliënt kan digitaal informatietoestemming) geven
 • digitaal declareren
 • behandeltoestemming (het traject is zo ingericht dat je voldoet aan de eisen die aan de volledige patientenvoorlichting zijn gesteld.

De cliënt geruststellen

Het aftekenen en ondertekenen van formulieren kan voor cliënten koud op het dak komen en onveilig aanvoelen, vooral als onduidelijk is wat de reden hier voor is. Daarom heeft de informed-app folders ontwikkelt (op B1 niveau) die de client uitleg geven over de toestemmingen. De folders zijn beschikbaar in het Nederlands, Spaans, Engels en Turks.

De client informeren

Je kan deze informatie voorafgaand aan het eerstvolgende consult bij voegen aan de herinneringsmail/sms-dienst.
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen deze digitaal op uw wachtkamer beeldscherm te laten draaien of uit te reiken voor de behandeling zodat deze doorgelezen kunnen worden.

Extra service bieden

Als extra service kan je alle behandelinformatie en afspraken die tijdens het consult zijn gemaakt ook nog eens naar de cliënt mailen. Zo kan deze nog eens rustig alles wat besproken is nalezen.

Klik hier als je meer wilt weten.

Cariës, koolhydraten en micronutriënten

Op uitnodiging van Colgate kwam enige tijd (een jaar!) geleden een grote groep Internationale wetenschappers bij elkaar. Zij formuleerde antwoorden op de volgende vragen:

 • Heeft voeding invloed op het ontstaan van cariës?
 • En zo ja, wat zijn de belangrijkste voedingsfactoren die hier aan bijdragen?

Grappig dat deze basis vraag nog gesteld werd. Ik zou zeggen: dat bewijs is onomstotelijk. En dat vinden de wetenschappers ook. Zij zeggen dat er op basis van 100 jaar onderzoek geen enkele twijfel bestaat dat fermenteerbare koolhydraten (mono-en disachariden) een rol spelen bij het ontstaan van cariës.

De wetenschappers geven aan dat het bewijs zo sterk is dat het uitvoeren van nieuw onderzoek naar de invloed van frequentie, hoeveelheid en duur van blootstelling van het gebit aan fermenteerbare koolhydraten op het ontstaan van caries onetisch is.

Er worden heel veel dingen geschreven in het artikel die algemeen bekend zijn. Maar wat interessant is, is dat de wetenschappers het schrappen van suikers uit het huidige dieet ondersteunen!   De wetenschappers geven aan dat zij denken dat het moeilijk is voor mensen om een maximale hoeveelheid van 5-10 En% per dag (25 -50 gram suiker per 2000 kcal per dag) te halen…

 

Het is moeilijk voor veel mensen minder suiker te eten, daar weet ik als diëtist alles van. Toch had ik graag gelezen welke ideeën deze beroemde wetenschappers hier over hebben. Welke publieke interventies (zoals suikertaks) achten zij noodzakelijk?

 

Als zorgverleners kunnen we in ieder geval beginnen met het standaard adviseren van deze regels om de hoeveelheid suiker in de dagelijkse voeding te verlagen:

 • -drink geen suikerrijke dranken (inclusief sappen)
 • -gebruik geen kant-en-klaar voedsel en voedsel uit de fabriek
 • -geniet van koekjes, taart en snoep op verjaardagen en feestdagen
 • -kies als tussendoortje groente of vers fruit (maximaal 400 gram per dag) en maximaal 25 gram gedroogd fruit per dag

 

Micronutriënten

Verder geven de wetenschappers aan dat een tekort aan vitamine D, calcium, fosfaat en vitamine K een negatief effect op de remineralisatie van het gebit, de tand-kwaliteit en de grootte. Mogelijk beïnvloeden tekorten aan deze micronutriënten, via andere mechanismen,  ook het cariës-risico in een latere fase van ons leven.

Een mogelijk mechanisme

Hieronder leg ik een mogelijk mechanisme uit aan de hand van zink ( zink wordt niet genoemd door de wetenschappers). Op basis van de fysiologie zou je kunnen beredeneren dat een tekort aan zink de werkzaamheid van het zinkafhankelijke buffer-enzym koolzuur-anhydrase beïnvloedt en daarmee de bescherming van het gebit tegen zuuraanvallen.

 

Een hypothese

De gevoeligheid om cariës te ontwikkelen verschilt per persoon. Daaraan liggen verschillende factoren ten grondslag. Mogelijk is het aantal zoetmomenten dat speeksel kan bufferen afhankelijk van de micronutriënten status. Wat zou kunnen inhouden dat iemand met een tekort aan bepaalde micronutriënten maar maximaal 3 zoet/eetmomenten kan gebruiken en iemand met een perfecte micro nutriënten-status meer dan 7. Onderzoek zal deze hypothese moeten bewijzen.  maar gezonde voeding adviseren, die zorgt voor een optimale inname van micronutriënten, kan altijd.

Bron en inspiratie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jcpe.12685