Tag: gedragsverandering bij parodontitis

Motivational interviewing voor de therapie start

het onderzoeken van de motivatie is een belangrijke stap die gezet moet worden vooraf aan de behandeling.

Leefstijlverandering bij parodontitis

De ernst en progressie van parodontitis varieert van persoon tot persoon. Het is de immunologische respons van de gastheer op de paro-bacterie die de ernst van de ontsteking en de snelheid waarmee parodontitis zich ontwikkelt, bepaalt. Het advies is daarom de risicofactoren, die de…